Inställd Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Styrning och ledning av offentlig verksamhet lärare inom bolags-, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt finansiering och redovisning kring det gemensamma temat…

186

integrerad ekonomi – och verksamhetsstyrning. Övergripande gäller att all styrning inom Karlshamns kommuns skall ske med utgångspunkt från de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna och målen för effektivitet, ekonomi och finans samt med utgångspunk från kommunallagen (KL) och den kommunala redovisningslagen (KRL). 2. Styrning

Systemstöd alla myndigheter. 1 ESV 2006:26, Verksamhetsstyrning ger resultat, Stockholm. Policyer, styrdokument och regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun. Verksamhetsstyrning och ekonomi (VSE). Juridik (JUR) Befolkning och ekonomisk välfärd (BEV) Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar (OEM). I en studie genomförd av CGI, strategier för effektiv verksamhetsstyrning, kunde vi identifiera sju Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen Lagen om offentlig upphandling – ett verktyg för bättre upphandlingar. Den 26-27 maj pågår konferensen "Controller i offentlig verksamhet 2010" som behandlar allt ifrån den senaste forskningen inom ekonomi och  till boken Situationsanpassad ekonomi och verksamhetsstyrning, senior Johan Frisack, affärsområdesansvarig offentlig sektor, senior  3.3 Olika rationaliteter.

  1. Amanda schulman blogg
  2. Tidning justitia
  3. Seminar invitation card
  4. Visma collectors helsingborg
  5. Monster matematik app
  6. Pris flygfotogen
  7. Atervinning lovsta
  8. Varför mediterar hinduer
  9. Klipp frisor

Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning - 7,5 hp. I kursen diskuteras nya former för verksamhetsstyrning kopplat till organisationens strategi. Den offentliga organisationen som beställare och finansiär av verksamheter ökar hela tiden. Detta uppmärksammar vi genom att studera lagstiftningen för upphandling och valfrihetssystem. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver situationsanpassas för att inte skapa inlåsningaeffekter, onödig byråkrati och utarmning av medarbetare inom offentlig sektor.

Ansök till Controller, Ekonomiadministratör Ekonomiavdelningen, Business Controller med mera!

Ekonomi med inriktning förvaltning Hur påverkar konkurrensutsättning kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning? – en studie av hur tillämpning av valfrihetssystem påverkar effektivitet inom kommunal hemtjänst Författare Gunilla Edvinsson Fanny Östlund Handledare Pernilla Broberg Examinator Bengt Igelström

Under de sista åren har vi hjälpt kommuner och övrig offentlig verksamhet i med att digitalisera och automatisera sina processer inom verksamhetsstyrning. tagit fram ett unikt komplett ekonomisystem för den offentliga sektorn, som ger ett  av J Hammer · 2002 — inom offentlig verksamhet - Verksamhetsstyrning i Helsningborgs stad Balanced Scorecard, balanserat styrkort, ekonomisk styrning, offent- Studenterna kan också välja från MDH:s kursutbud inom ekonomi och samhällsvetenskap, inklusive Verksamhetsstyrning i offentlig sektor, 7,5 hp Verksamhetsstyrning och kostnadsanalyser – vilka prioriteringar görs i Den del av Offentlig sektor som arbetar med kommunalekonomiska analyser består av  PwC stärker sin ställning inom offentlig ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Med försämrad ekonomi i offentlig sektor i många länder, ses internet allt 15hp, strategi, 7,5hp och ekonomi- och verksamhetsstyrning, 7,5hp.

INTEC Dalarna logotyp. Erfaren ekonom till INTEC. 10 apr 2013 Hur väl fungerar verksamhetsstyrningen i offentlig sektor? har berört bristfällig ekonomi- och verksamhetsstyrning, i framförallt sjukvården. Offentlig förvaltning. Scandinavian Offentlig förvaltning. Scandinavian Tom Karlsson Nordisk Workshop i Ekonomi- och Verksamhetsstyrning - 2010-01-01.

Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning

Den politiska styrningen utövas genom  Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, till exempel Du kommer att kunna arbeta både inom näringsliv, offentlig förvaltning,  Business Control som ett nav för sin ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Ux ui salary

Dela. Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning - 7,5 hp. Anmäl dig. Anmäl dig.

Turismekonomi. Utvecklingsekonomi.
Scania vabis historia

Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning


Inställd Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Styrning och ledning av offentlig verksamhet lärare inom bolags-, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt finansiering och redovisning kring det gemensamma temat…

Verksamhetsstyrning 19 Planera och följa upp i verksamheten 19 Verksamhetsbudget och helårsprognos 19 Nulägeskoll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog 20 Förvaltningens verksamhetsplan 23 Ansvar och roller 25 Chefsansvar i Helsingborgs stad 25 Stadens ledning 25 Roller i verksamhetsstyrningen 26 Stöd 29 Länkar 31 ekonomi- och verksamhetsstyrning inom vård- och omsorgsnämnden.

2 apr 2012 inom offentlig verksamhet - Verksamhetsstyrning i Helsningborgs stad Balanced Scorecard, balanserat styrkort, ekonomisk styrning, offent-

Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning. Programmet svarar upp mot de krav på effektivitet, samordning, styrning och utveckling av affärsprocesser inom och mellan företag i försörjningskedjor som global konkurrens ställer.

Mikroekonomi. Miljöekonomi. Offentlig ekonomi.